Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Fotodok 2 – Creatief Vermogen

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

FOTODOK & Apollo 11

Apollo 11 en FOTODOK dagen de kinderen uit hun ‘eigen dialect‘ te ontwikkelen om op deze manier visueel geletterd te worden. Op de school heeft dit een terugkerende plaats in het lesrooster zodat de kinderen ook in andere schooltaken hun verhaal beeldend weten te vertellen. Om te begrijpen wat beelden vertellen en hoe dat gebeurt, maar ook om te begrijpen hoe je als maker verhalen kunt vertellen met beelden, is een aantal basisvaardigheden nodig om ‘mediawijs’ te worden. In de workshops leren kinderen hoe zij met fotografische technieken hun verhaal kunnen verbeelden.

 • Per jaar werken we in drie projecten vakoverstijgend. We spelen in op actuele thema’s: een rondom de Kinderboekenweek, een rondom mediawijsheid en een die gaat om de meervoudige intelligentie. Daarnaast is er een doorlopende multimedia/AVworkshop. In het schooljaar 2014-15 stond voor alle leerlingen van groep 5 t/8 in gemengde groepjes de techniek stop-motion centraal. In het daarop volgende schooljaar (2015-2016) gaat het over ‘remake’: leerlingen werken naar aanleiding van begrippen als compositie, beeldaspecten, licht en perspectief. Ze maken een foto na in een groepje waar een andere groep vervolgens een stripverhaal van maakt.

   

 • De leerlingen die nu meedraaien in het remake-project, zeggen: “Oh ja, met stop-motion deden we dat ook zo!” Er ontstaat duidelijk een verticale leerlijn waarin de leerlingen de kennis en de technieken die eerder geleerd zijn mee nemen naar het volgende project. Doordat de workshops wekelijks terugkeren blijft het geleerde goed hangen. Dat geldt ook voor de groepsleerkrachten: zij gebruiken de camera’s bijvoorbeeld ook bij presentaties voor andere vakken. Iedereen wordt digitaal-vaardiger.

  KIND OVER HET PROJECT
  Mats, bovenbouw
  “Het was heel veel werk om alles te maken wat we nodig hadden om de voorbeeldfoto na te kunnen maken. We moesten bijvoorbeeld de aarde maken, twee vlaggen (waarvan één Amerikaanse), sterren en astronautenpakken. Voor de foto hebben we van vuilniszakken maanrotsblokken gemaakt. Yinte moest zich erg concentreren, want haar pak was gemaakt van een kartonnen doos. Robyn probeerde een aantal poses, op deze lijkt het net of de vlag écht wappert.”

  FOCUS OP AMBACHTELIJKHEID TONEN

  KINDGEDRAG
  Sverre (9) en Finn (10) bekijken een foto genomen vanuit een laag standpunt en filosoferen over hoe dit perspectief heet. Sverre: ‘Een benedenfoto!’ Finn:‘Of een nederfoto, want Nederland betekent laagland en deze foto is ook laag gemaakt’. Vaktermen als kikkerperspectief worden uitgelegd, maar de kinderen bedenken zelf een naam voor het perspectief. We creëren vrijheid door geen onderscheid naar goede of foute antwoorden te maken, maar door alles wat gezien en benoemd wordt te erkennen en waar nodig verder te bevragen. Op deze manier, door het eigen maken van soms nog moeilijke termen, beklijven deze beter.

  LEERKRACHTGEDRAG
  Ten eerste is het creëren van een open sfeer van belang. Experimenteren mag. En hanteer niet te strakke kaders. Bij het kennismaken en leren kennen van vaktermen is het ‘naar je eigen hand zetten’ van cruciaal belang. Hoe je een kikkerperspectief ook noemt, als je het weet te herkennen, en het effect bewust weet te gebruiken in je foto’s, dan ben je visueel geletterd bezig. Ten tweede moeten er goede materialen en apparatuur beschikbaar zijn.En ten derde moet je de leerlingen keuzemogelijkheden geven: sommige kinderen vinden het hele vrije, creatieve werken spannend en hebben liever een richtlijn. Anderen floreren juist in die vrijheid.

 • FOTODOK en Apollo 11 bekijken per project hoe zij de samenwerking invullen en hoe ze dingen kunnen laten ‘ontstaan’. Er is een goede samenwerking van kinderen, leerkrachten, ouders, stagiaires en Fotodok en externe partners die we tijdelijk inzetten. Naar aanleiding van actuele thema’s die leven in de school, kijken zij samen naar de kunstvormen die ze willen koppelen. Van daaruit kiezen ze werkvormen en technieken waarbij de leerling centraal staat. Binnen de concrete uitwerking zoeken ze naar overlap tussen de creatieve vakken en de andere vakken met een focus op taal. Op basis van de kerndoelen ontstaat de vorm via de inhoud. De concrete uitvoering zorgt voor een aha-erlebnis bij de leerlingen, bij FOTODOK en bij de leerkrachten van Apollo 11. Aansluitend vinden teamtrainingen plaats. Bijvoorbeeld de actuele workshop rondom het verwerken, opslaan en delen van multimedia producten om de vaardigheden te verdiepen in het gebruik van het E-learning platform It’s Learning.

  Alle processen en resultaten worden hierin gedocumenteerd, voor en door leerlingen, zodat successen zichtbaar zijn en ‘gevierd’ worden. Daarbij is het een goed middel voor de overdracht aan derden en functioneel als reflectiemateriaal. Het klaverbladmodel van De Veerman is een concrete leidraad die past bij de manier waarop Apollo 11 en FOTODOK samenwerken. Tot slot vinden we inspiratie in wetenschappelijke inzichten van adaptief onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs , Amerikaanse vernieuwingsscholen van de Coalition of Essential Schools en Reggio Emilia

  LEERKRACHT OVER HET PARTNERSCHAP:
  Marja Hamers, directeur
  “De school staat voor de keuze om een nieuwe taalmethode aan te schaffen. Om de juiste keuze te maken en aan te sluiten bij de schoolvisie willen we gebruik maken van wat we leren in het partnerschap: hoe kunnen we taal verbinden met andere vakken waardoor een beeldende verwerking bijdraagt aan ‘deep learning?”

  Wanneer vakken met elkaar worden verbonden, leren kinderen op verschillende manier over dezelfde onderwerpen.

Basisschool:
Apollo 11

DIAMANTSTRALEN
Ambachtelijkheid tonen

“De angst voor een project met zo’n beeldende insteek is weg.
Ik weet nu hoe ik dat kan aanpakken. De camera’s liggen er gewoon als FOTODOK er niet. Leerlingen gebruiken die nu ook bij bijvoorbeeld spreekbeurten.”

Simone Rodenburg
leerkracht middenbouw, ICC-er

“Sommigen leerkrachten zijn meer betrokken dan andere leerkrachten. Maar ik merk nu dat iedereen er langzaamaan went, ook omdat het vast in de agenda staat.”


Elsbeth Pijnappels
educatief medewerker FOTODOK

Creatief Vermogen Utrecht is onderdeel van:

cvwitUtrechts Centrum voor de Kunsten
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Volg ons

twitter   facebook   youtube

Hou me op de hoogte