Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Het Filiaal 2 – Creatief Vermogen

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Het Filiaal theatermakers & St Jan de Doperschool

Plusprogramma’s

De pluspogramma’s van Het Filiaal theatermakers sluiten door onderzoekend, ontwerpend en ervaringsgericht leren aan bij het onderwijskundig concept ‘levensecht Leren’. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de verschillende plusprogramma’s is steeds een Filiaalvoorstelling die de kinderen met hun klas bezoeken.

 • De school zoekt samen met Het Filiaal theatermakers naar cross-overs tussen cultuurvakken en taal, rekenen of zaakvakken. Dit onderzoek levert lessenreeksen voor de onder-, midden- en bovenbouw op die na de uitvoering en de presentaties met de leerkracht, de kunstenaar en de leerlingen worden geëvalueerd. Leerstijlen en werkvormen gekoppeld aan leeropbrengsten in beide vakgebieden zijn speciale aandachtspunten.

  Zo wordt de inhoud van de voorstelling ‘De grote illusionist’, een voorstelling over verdwijntrucs en magie, gekoppeld aan het natuurverschijnsel magnetisme. Door te spelen en te experimenteren verzamelen leerlingen van groep 6 informatie. De leerlingen onderzoeken creatieve mogelijkheden van het materiaal door hun fantasie te gebruiken. Eerst maken ze een driedimensionaal bouwwerk waarbij ze de verschillende mogelijkheden van het materiaal onderzoeken. Vervolgens maakt elke leerling een magnetisch kunstwerk waarin het eigen talent verbeeld is. In deze opdracht komen beeldende vorming en creatief schrijven samen.
  Tijdens de theaterles onderzoeken de leerlingen hoe illusionisten natuurverschijnselen kunnen gebruiken in een act. Daarnaast zetten zij door ‘ijzerdeeltjes’ te zijn in beeld wat er gebeurt bij magnetisme.

 • Tijdens een dramales naar aanleiding van ‘De grote illusionist’ werd met schaduwbeelden en een overheadprojector gewerkt. Al snel kwamen de leerlingen met allerlei suggesties en ideeën: ‘We hebben toch een beamer op school, mogen we dan zelf filters maken, en dan zelf nog meer oefenen en ook nog scènes ermee maken? We kunnen toch van vloeipapier filters maken? Hebben we dat? En wat als we verschillende kleuren bij elkaar plakken wat gebeurt er dan?’ Het allermooiste wat kan gebeuren is dat je leerlingen dingen willen ontdekken en uitvinden, die jij, als leerkracht, ook niet weet. Geef daar tijd en ruimte voor. En zoek een plek op school die kan dienen als podium om te presenteren wat er uiteindelijk ontdekt wordt. Dat kan letterlijk, maar ook digitaal door het op de schoolwebsite te plaatsen.

  KIND OVER HET PROJECT
  Dialoogje: Leerkracht: ‘Hoe vond je deze rekenles?’ Leerling: ‘Dit is toch geen rekenles?’ “Ik heb geleerd mijn fantasie te uiten. Dat ik, wat ik in mijn hoofd heb, kan omzetten naar iets wat een ander kan zien.”

  FOCUS OP CREATIEF DOEN
  KINDGEDRAG
  Leerlingen nemen en krijgen de ruimte om het op hun eigen manier te doen: “Mogen we niet een memory maken van de kaartjes, die wij bij elkaar vinden horen. En dan leggen we later uit waarom we dat vinden.” De leerlingen verzinnen zo hun eigen werkvormen om bijvoorbeeld hun woordenschat uit te breiden.

  LEERKRACHTGEDRAG
  Door de ruimte èn de tijd te hebben om al experimenterend met materialen uit te zoeken waarom de kijker iets ziet wat er eigenlijk niet écht is, levert dat twee keer magie op. Aan de éne kant dat je iets ziet wat er niet is, aan de andere kant dat je het geheim daarvan ontdekt. Het aanreiken van veel materialen en zorgen dat het variëren en experimenteren met het materiaal eenvoudig is, in combinatie met een heldere vraagstelling, lokt verder onderzoeken uit. Het kunstwerk krijgt zo steeds nieuwe elementen en lagen.

 • Het doel van de plusprogramma’s is om voor zowel de onder-, midden-, als bovenbouw aansluiting te zoeken bij de cognitieve vakken. Leerlingen maken daarbij intensief kennis met werkvormen uit de verschillende kunstdisciplines: theater, muziek, beeldend, dans en schrijven. Het Filiaal theatermakers neemt ‘authentiek leren’ als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de plusprogramma’s. Door coaching en inspirerende praktijkvoorbeelden kan de groepsleerkracht steeds meer zelfstandig de didactiek van cultuureducatie aan andere vakken koppelen. Cruciale momenten daarbij zijn: aansluiten bij de belevingswereld, inspireren, prikkelen, verbazen, fascineren, onderzoeken, spelen, vragen stellen, experimenteren, (meerdere) oplossingen vinden en reflecteren. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

  • De leerkracht en de Filiaaldocent bepalen hoe de voorstelling kan aansluiten bij het regulier curriculum. Samen kiezen ze aan welke kerndoelen op een vakoverstijgende manier zal worden gewerkt.
  • De Filiaaldocent ontwikkelt in eerste instantie met de kunstenaar/vakdocent de lessen voor het plusprogramma. De leerkracht gaat steeds meer zelfstandig lessen ontwerpen en geven, met Het Filiaal als ondersteuning.
  • De leerkracht geeft feedback op de lessenreeks en taken worden verdeeld.
  • Na de uitvoering en de presentatie vinden er evaluaties plaats met zowel de leerkracht als de leerlingen. De lessenreeks wordt op papier aangescherpt en dient als digitale inspiratie voor andere leerkrachten.

  LEERKRACHT OVER HET PARTNERSCHAP:
  Sabine, leerkracht groep 8
  “Ik vind een plusprogramma heel uitdagend. Ik word zelf creatief aan het denken gezet. Je werkt anders alleen maar met methodes, maar die ik moet ik nu echt loslaten. Daarnaast zien we als school steeds beter hoe we leerdoelen aan de creatieve lessen kunnen koppelen, en erkennen we dat de les daardoor meer betekenis krijgt en waardevoller wordt.”

  CULTURELE PARTNER(S) OVER HET PARTNERSCHAP:
  Anne-Marie Knippels, cultuurcoach Het Filiaal theatermaker
  “Het is een inspirerende en waardevolle tocht om samen met school en leerkrachten naar het creatief vermogen van de leerkracht te zoeken. De parel verandert van vorm gedurende het partnerschap. Het Filiaal staat niet stil als gezelschap: onze focus verandert mee. Past onze artistieke kern nog bij onze educatie-tak en bij het creatief partnerschap? ‘Hoe gaan we verder?’ staat weer op de agenda. Het hele proces geeft ons dieper inzicht in wat wij willen met educatie. Bij de leerkrachten zijn lichtjes ontstoken. Hoe daar een kerstslinger van te maken zodat het blijft branden, is de volgende stap.” “De meerwaarde van het partnerschap bestaat uit: verdieping en verrijking van de lesstof, een andere (creatieve) manier van kijken naar onderwijs en de ontwikkeling van creativiteit bij de leerlingen.”


Basisschool:
St Jan de Doperschool

DIAMANTSTRALEN
Creatief Doen

“Doordat ik heb gemerkt dat het lukt de leerlingen meer vrijheid te geven, durf ik dat nu in andere lessen ook meer. Dan denk ik: ‘laat het ze maar even zelf uitproberen, ze kunnen dat’. En ze als ze vragen ‘Juf mag ik het zo proberen?’, dan geef ik ze sneller die ruimte. Er is daarin meer vertrouwen gekomen.”


Sabine
leerkracht groep 8

“De ontdekking dat je een leerdoel voor een cognitief vak perfect kan combineren met leerdoelen voor een ander, creatief vak is voor mij echt een parel. Vakoverstijgend werken bereik je al in één les!.”

Annemarie Knippels
cultuurcoach Het Filiaal theatermakers

Creatief Vermogen Utrecht is onderdeel van:

cvwitUtrechts Centrum voor de Kunsten
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Volg ons

twitter   facebook   youtube

Hou me op de hoogte