Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Click F1 2 – Creatief Vermogen

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Click F1/Aorta & De Boomgaard

Straatbeelden

De scholen hebben samen met Aorta en Click F1 de omgevingsleerlijn ‘Straatbeelden’ ontworpen waarin media en architectuur samengaan. Van nature denken kinderen dat de omgeving zoals zij die zien, er altijd al was en er altijd zal zijn. Ze nemen de omgeving aan als een statisch geheel. Door te laten zien dat architecten, mediamensen en kunstenaars de wereld om ons heen vormgeven, worden zij zich ervan bewust dat zijzelf daar ook aan mee kunnen doen: ze worden van gebruiker van de omgeving ontwerper.

 • In het project Aventurplatia spelen we in op de zintuiglijke ervaring van de omgeving. Aventurplatia is een bijzondere plek waar zeer diverse materialen liggen, en verschillende filmpjes, minecraft-ontwerpen en andere presentaties te zien zijn. Wat kun je er doen? Hoe ruikt het? Welke geluiden hoor je? De straatwerkers (een architect, een ontwerper, een landschapsarchitect, een stedenbouwkundige en mediamakers), introduceren het thema naar aanleiding van een aantal basisvragen die gaan over de flora en fauna, de inrichting, speelmogelijkheden en hoe de leerling zou willen dat de omgeving eruitziet.

  Daarna fantaseren de kinderen samen met de straatwerkers over het plein, de stenen, het groen er om heen, de dierenwereld, de kleine plekken of juist het grote ruimtelijke geheel als het plein, en de school in de omgeving. Groot of klein, wel of niet mogelijk is irrelevant.

  Vervolgens brengen de straatwerkers deze fantasie terug naar de werkelijkheid: wat kunnen we met de ontwerpen en ideeën die ontstaan zijn vanuit het spelen en de fantasie? Hoe kunnen we dit terugbrengen in ons werkelijke plein?

 • Een opdracht uit Straatbeelden binnen Schittertijd is: ontwerp het schoolplein van De Blauwe Aventurijn opnieuw, maar zó dat het uitnodigt tot bewegen. Schittertijd is een blok van vier lessen op vrijdagmiddag waarbij de kinderen kiezen uit een aanbod van activiteiten. In subgroepjes maken de kinderen het ontwerp en brengen het tot leven via een Greenscreen.

  Liza (leerling groep 6): “Je mocht zelf een onderwerp: water, groen of spelen uitkiezen. Ik ging eerst schetsen op papier. We hadden allerlei dingen zoals klei en rietjes en dan later ging je een ‘collectie’ maken. Met wat andere kinderen gemaakt hebben, maak je dan een schoolplein. Op het laatst gingen we dat voor een groen doek zetten en dan mocht je spelen dat je bijvoorbeeld van een glijbaan afgaat, want voor dat groene doek kun je dat uitbeelden en dat plakken ze in je filmpje.”

  KIND OVER HET PROJECT
  Tess (groep 6)
  “Je leert ook nieuwe dingen die je niet weet: hoe het in het echt gaat, hoe dat groene scherm werkt en dat het erin geplakt wordt. Er was op het groene doek een etiket geplakt, daar was het bootje en dan hadden ze er een stoel onder geplaatst waar je op kon zitten en dan moest je precies de houding van roeien aannemen en dan ging je precies zo mee.”

  Willemijn (groep 5) “Ik denk dat als je samenwerkt, je gelijk ook creatief doet: je leert ook van iemand anders idee en je brengt dat samen in een plan. Je gaat heel creatief doen om het een geheel te maken.”

  FOCUS OP OMGEVINGSGERICHTHEID EN JEZELF AANSTUREN

  KINDGEDRAG
  Silke (groep 6)
  “Het hoeft niet per se in de school te zijn. Het kan ook wel in de buurt zijn. Zelf een speeltuin maken op straat. Anders zijn we alleen maar met deze school bezig, niet met de omgeving. De omgeving verandert ook steeds, die wordt ook steeds kaler. Alleen maar flatgebouwen.”

  LEERKRACHTGEDRAG
  Tijdens de rondwandeling bij het onderzoek naar ‘sporen van dieren die in de stad leven’ (groep 8). Ze vinden hondenpoep.
  “Wel of niet meenemen?”, vraagt Lykele de begeleider.
  Justus vindt van wel.
  Lykele: “Hoe dan?”
  Justus: “Met een zakje om je hand heen.”
  Edu doet het.
  Het wordt hun meest opzienbarende vondst: ze laten het aan iedereen zien. Justus wil op het eind van de rondwandeling onderzoeken wat er in poep zit. Lykele zegt dat hij een laboratorium kijker zal meenemen.

  De omgeving draagt informatie aan. Juist een taboe zoals poep oppakken, spreekt groep 8 aan. Lykele stelt vragen, de leerlingen kiezen en stellen daardoor zichzelf onderzoeksvragen.

 • Binnen Straatbeelden ontwikkelen we vier elementen:
  1. Leerkrachtenkaarten waarin de hele lessenreeks uitgelegd wordt.
  2. Inspiratie opdrachten voor de leerlingen die ook stimuleren om zelf ideeën of opdrachten te verzinnen en uit te voeren.
  3. Opdrachtkaarten met formats voor stambomen, kaarten, fotoquiz of krantjes.
  4. Leer- en kijkwijzers zodat leerlingen (en leerkrachten) zich allerlei media- en omgevingstools eigen kunnen maken. Van werken met google maps tot eenvoudig leren filmen en monteren. Van digitaal bouwen met lego tot het maken van je eigen robotmonster.

  De coaches vanuit Click F1 en Aorta verdiepen zich in de methodes en de overkoepelende visie van de school op onderwijs. Click F1/Aorta traint de leerkrachten in het gebruik van Straatbeelden en, op verzoek, in de media en omgevingstools uit de kijkwijzer. Daarna voeren de leerkrachten met de leerlingen de lessenreeks uit, aansluitend bij de zaakvakken of bijvoorbeeld tijdens een school-brede projectweek. De school kan het netwerk aan kunstenaars en architecten van Click F1 en Aorta inhuren. Iedere les is modulair opgebouwd zodat de school zelf kan beslissen of daar ruimte voor is of niet. Samen hebben we onderstaande structuur ontworpen, waardoor we de lessen kunnen verdiepen en verbinden aan relevante thema’s voor de school of de omgeving.
  1. Cirkels: (ruimte) Dit is de basis en staat voor leerjaren en voor de omgeving waarin je je als kind beweegt. Van dichtbij tot globaal. Van nog heel jong en heel dichtbij zoals familie, huis, school voor kleuters en jonge kinderen, tot de tienerleeftijd waarbij kinderen zich de wereld eigen maken.
  2. Lagen: (tijd) Dit zijn tijdslagen waarin we het verleden, heden en toekomst verbinden.

  LEERKRACHT OVER HET PARTNERSCHAP:
  Shirley Verloop (leerkracht groep 6 en ICT coördinator): “Ik ben wel creatief vermogend in wat ik kan verzinnen, maar niet zo zeer in de uitvoering. Ik zou meer willen kunnen. Door de samenwerking met Click F1 en Aorta raak ik geïnspireerd. Er is met elke leerkracht een half uur gepraat. Tijdens het gesprek realiseerde ik me dat ik eigenlijk al heel veel doe met cultuur. Dat sluit aan bij waar ik voor sta en wat ik leuk vind. Ik zag ook de samenhang met andere vakken en hoe ik ook de zaakvakken op een creatieve manier kan aanpakken. Ik voel me voor de kunst en cultuurvakken voldoende zeker in mijn rol: ik kan lang niet alles goed, maar ik durf te experimenteren. Samen met de directeur en de ICC’er heb ik het proces naar een cultuurleerplan doorlopen.

  CUTURELE PARTNER(S) OVER HET PARTNERSCHAP: Alice Erens, mede-directeur Click F1: “Onze aanpak start door een goede band met de directie op te bouwen, tijd te steken in kennismaken en overleggen om wederzijds commitment op te bouwen. Respect voor alle betrokkenen is daarin heel belangrijk en betekent voor ons: kijken wat er al is en wat de school nodig heeft. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Daarna kijken we wat er in de schoolomgeving is, waar we op kunnen aansluiten. Eigenlijk volgen we dezelfde stappen als de kinderen: ontdekken, onderzoeken, analyseren en presenteren. Wat Straatbeelden voor het kind betekent, zie ik terug in de levensgrote stamboom die ze bij de Boomgaard op de muur hebben getekend: de wortels zitten in de omgeving: dat is de cultuurgrond, de stam wordt gevormd door de leerkrachten en de bladeren zijn de kinderen. Zij worden gevoed door de bodem: de cultuur van Leidsche Rijn en de stam die voeding en het vocht doorgeeft.” Eveline Paalvast, Aorta: “Wat voor ons heel inspirerend is dat we door de feedback van de school een driedeling in de tijd en ruimte hebben kunnen maken: verleden (graven), heden (analyseren hoe de huidige gebouwde omgeving werkt en ontworpen is) en toekomst (zelf verbeelden van mogelijkheden). Dat is toepasbaar op het kind zelf, maar ook op de omgeving.”

Basisschool:
De Boomgaard

DIAMANTSTRALEN
Omgevingsgerichtheid

 “Ik krijg als leerkracht een meer holistisch beeld van een leerling. Je leert de kinderen beter en op een andere manier kennen. Als ze ergens goed in zijn, is het zo leuk om dat terug te zien in andere opdrachten.” 

Eefje Hoeve
leerkracht middenbouw De Boomgaard

“De parel van het partnerschap is dat vanuit de dialoog met de scholen een leerlijn voor omgevingsgerichtheid en media is ontstaan: Straatbeelden.”

Eveline Paalvast
Aorta

Creatief Vermogen Utrecht is onderdeel van:

cvwitUtrechts Centrum voor de Kunsten
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Volg ons

twitter   facebook   youtube

Hou me op de hoogte