Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
5. PARTNERSCHAPPEN OVERZICHT – Creatief Vermogen

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/public/sites/www.gs.dezaakp.nl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

CREATIEF PARTNERSCHAP

Creatieve partnerschappen zijn meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. Zij willen in onderlinge samenwerking kinderen grip geven op hun creatief vermogen en duurzaam bijdragen aan het plaatsen van creativiteit in het hart van het primair onderwijs.

De principes van co-creatie, waarbij alle partners een gelijkwaardige inbreng hebben, gebaseerd op de diverse expertises, zijn hierin essentieel.

Projecten

 • Project: Droomstad | Hier ben ik
  Culturele partner: De Dansers
  Scholen: Johannesschool en ISK

  Leerlingen en De Dansers werken samen aan een voorstelling voor publiek op basis van een voorstelling en/of thematiek vanuit de school. Leerlingen maken hun eigen materiaal en worden zo co-eigenaar.
  Elk project start met een voorstelling van De Dansers. Daarna zijn er voor elke klas drie workshops met een dansdocent, waardoor de hele school in beweging komt. Via een open inschrijving kunnen leerlingen zich vervolgens aanmelden om na schooltijd een korte dansvoorstelling te maken. De leerkrachten van de school zijn daarbij betrokken en motiveren juist die leerlingen waarvan zij denken dat het goed voor ze is om mee te doen. In het project wisselen receptieve en actieve werkvormen elkaar af.

  Bekijk het project

 • Project: Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die het niet wist
  Culturele partner: Kopa
  Scholen: De Pijlstaart, Sint Maartenschool en de Jazzsingel

  Kopa werkt vanuit de beeldende kunsten in de breedste zin van het woord. De activiteiten hebben een helder kader voor het proces, maar de resultaten zijn volkomen vrij. Naar aanleiding van een vraag vanuit de school, verzorgt Kopa voorbeeldlessen, teamtrainingen en coaching.

  Bekijk het project.

 • Project: Wat heeft de leerkracht nodig?
  Culturele partner: Het Wilde Westen
  Scholen: 2e Marnixschool, St. Dominicusschool en Asch van Wijckschool

  Het Wilde Westen onderzoekt met drie scholen de vraag: wat heeft de leerkracht nodig om goed vorm te kunnen geven aan kunst in het onderwijs? Het Wilde Westen helpt scholen om thema’s die op school spelen te koppelen aan kunst en cultuur. De leerkrachten vertalen dit samen met kunstenaars uit de wijk naar activiteiten en projecten die het creatief vermogen stimuleren.

  Bekijk het project

 • Project: Straatbeelden
  Culturele partners: Click F1 en Aorta.
  Scholen: De Boomgaard, ODBS Pieterskerkhof en De Blauwe Aventurijn

  De scholen ontwierpen samen met Aorta en Click F1 de omgevingsleerlijn ‘Straatbeelden’. In deze leerlijn gaan media en architectuur samen. Door leerlingen te laten zien dat architecten, mediamensen en kunstenaars de wereld om ons heen vormgeven, worden zij zich ervan bewust dat ook zijzelf daarin een rol kunnen spelen: van gebruiker van de omgeving worden ze ontwerper van die omgeving.

  Bekijk het project

 • Project: Cinekweek
  Culturele partner: Filmtheater ’t Hoogt
  School: De Nieuwe Regentesseschool


  Filmtheater ’t Hoogt en de Regentesseschool richten zich op het maken van verhalen door ‘film en media’ voor kinderen vanaf groep 3 . Samen met een animator ontdekken de kinderen eerst de wereld van animatie. Het realistisch leren is hierin belangrijk en sluit goed aan bij de pedagogische principes van Freinet die de Nieuwe Regentesseschool als uitgangspunt hanteert. Door een heldere taakverdeling komt elke leerling tot zijn recht. Met de hele groep maken de leerlingen in kleinere groepen een ‘doorgeef-film’.

  Bekijk het project

 • Project: Plusprogramma
  Culturele partner: Het Filiaal Theatermakers
  Scholen: St Jan de Doperschool en Pabo Hogeschool Utrecht

  De Plusprogramma’s van Het Filiaal Theatermakers gaan uit van onderzoekend, ontwerpend en ervaringsgericht leren. Hierdoor sluiten de Plusprogramma’s aan bij het onderwijskundig concept ‘Levensecht leren’. Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de verschillende plusprogramma’s bezoeken de leerlingen eerst met hun klas een voorstelling van Het Filiaal. Samen met de school zoekt Het Filiaal naar cross-overs tussen cultuurvakken en taal, rekenen of zaakvakken. Dit resulteert in een lessenreeks die na de uitvoering en de presentaties met de leerkracht, de kunstenaar en de leerlingen wordt geëvalueerd. Speciale aandachtspunten hierbij zijn: leerstijlen en werkvormen gekoppeld aan leeropbrengsten in beide vakgebieden.

  Bekijk het project

 • Project: De Muziekroute
  Culturele partners: De Muziekroute, Vredenburg Utrecht en Rosa Ensemble
  Scholen: De Schakel, Joannes XXIII en OBS Overvecht locatie T, OBS Overvecht locatie W, OBS Overvecht locatie G, OBS Overvecht locatie B, Cleophasschool, Mattheusschool, Marcusschool, PCB Op Dreef, Johannesschool

  De Muziekroute laat leerlingen van de Brede School Overvecht op een creatieve manier kennis maken met muziek, zowel vocaal als instrumentaal. Het maken van eigen muziek en het eigenaarschap van de leerlingen staat centraal. Dit sluit goed aan bij de pedagogische aanpak van De Vreedzame School/Wijk. Een paar keer per jaar presenteren de leerlingen zich op grote en kleinere podia in de wijk. Doel is van Overvecht een muziekwijk te maken.

  Bekijk het project

 • Project: De werkplaats, samen aan de slag
  Culturele partner: Centraal Museum Utrecht
  School: Agatha Snellenschool


  In dit project leren leerlingen beeldend te werken, te kijken en praten, te filosoferen over wat ze zien en zich daarover een mening te vormen. De persoonlijke beleving van het kind is hierbij altijd het uitgangspunt. Het thema is opgezet vanuit het idee ‘reizen’. Via de wereld van de kunst wordt de wereld van het kind steeds groter, van kunst thuis naar het onbekende en dromen van de toekomst. Het museum en de school werken vanuit de VierKeerWijzer methode, gebaseerd op meervoudige intelligenties.

  Bekijk het project

 • Project: De Vrijstaat
  Culturele partner: De Vrijstaat
  Scholen: De Achtbaan en de Klimroos


  Twee keer per jaar nodigen de school en De Vrijstaat een kunstenaar uit om samen met de leerlingen te exposeren. De leerlingen experimenteren met het materiaal en de technieken van de kunstenaar en maken al spelenderwijs hun eigen werk. Door de leerlingen als gezel naast een meester te laten werken, worden ze onderdeel van de tentoonstelling.
  Ieder jaar maakt De Vrijstaat samen met een cast van professionele acteurs en leerlingen van de scholen een theatervoorstelling. Daarnaast ontwerpt de school samen met De Vrijstaat binnenschoolse activiteiten. De Achtbaan heeft dit ontwikkeld tot een eigen doorlopende leerlijn waarbij de kracht van de verbeelding centraal staat.

  Bekijk het project

 • Project: Toeval gezocht
  Culturele partner: Fotodok
  School: Apollo 11

  Apollo 11 en Fotodok dagen de leerlingen uit hun ‘eigen dialect‘ te ontwikkelen om op deze manier visueel geletterd te worden. Deze visuele geletterdheid krijgt op meerdere plekken in het curriculum aandacht waardoor de leerlingen ook bij andere schooltaken leren om beeldend te vertellen.
  Om te begrijpen wat beelden vertellen en hoe dat gebeurt, maar ook om te begrijpen hoe je als maker verhalen kunt vertellen met beelden, zijn een aantal basisvaardigheden nodig om ‘mediawijs’ te worden. In de workshops van Fotodok leren kinderen hoe zij met fotografische technieken hun verhaal kunnen verbeelden.

  Bekijk het project

vorm_cp

creatief vermogen
AMBITIE / VISIE

Vorm_ambitie

creatief vermogen
LEERLIJN

vorm_visie

creatief vermogen
PARTNERSCHAPPEN

vorm_cp

creatief vermogen
NETWERK

Creatief Vermogen Utrecht is onderdeel van:

cvwitUtrechts Centrum 
Voor de Kunsten

Domplein 4
3512 JC Utrecht

Volg ons

twitter    facebook    youtube